Images

Projekty

Ak dokončujete nový dom, rekonštruujete starší alebo len chcete exteriéru vdýchnuť nový život, podniknite prvé kroky už v zime. Vtedy je čas na vypracovanie projektu, premyslenie detailov a naplánovanie prác. Pri novostavbách sa záhrada s domom najlepšie ladí už pri jeho projektovaní – spolu dotiahneme kontaktné zóny domu a záhrady.

Začíname obhliadkou a fotodokumentáciou, potom si s kolegami v ateliéri naškicujeme prvé návrhy a spolu s inšpiračnými fotografiami vám ich odprezentujeme. Konzultáciami s vami nájdeme spoločnú cestu. Vaša predstava o vzhľade a využití záhrady je pre nás mimoriadne dôležitá.

Výsledkom niekoľkých konzultácii je finálny grafický návrh s konkrétnym rozmiestnením prvkov, výberom rastlín a materiálov. Pre lepšiu predstavu pripravíme pre vás hmotový 3D model a na ňom vám ukážeme ako exteriér s obytnými priestormi komunikuje.

Images Images

Ideová štúdia - komplexný návrh

Finálny grafický návrh s konkrétnym rozmiestnením prvkov, štandardne v mierke 1:100. Ideová štúdia je výsledkom spolupráce architekta a majiteľa záhrady, preto budeme s vami naše návrhy konzultovať. Zapracujeme potrebné zmeny a nájdeme optimálne riešenie pre váš pozemok. Môže to znamenať, že na niektoré návrhy bude potrebných viacero konzultácii, teda aj viac času.

Images

Ideová štúdia – vegetačná skladba

Vypracujeme aj plán vegetačných úprav, vyberieme druhy solitérnej zelene a spoločne si prejdeme rastlinné zloženie záhonov.

Images


Images

3D hmotový model

3D model zachytí plánovanú podobu vašej záhrady a znázorní detaily ťažko pochopiteľné z pôdorysu. Ak potrebujete reprezentatívnu podobu, radi navrhovaný priestor preškicujeme s podrobnejšími detailami.

Realizačný projekt

  • výkaz materiálov a prvkov
  • osadzovací výkres
  • vytyčovací výkres vegetačných prvkov
  • vytyčovací výkres prvkov drobnej architektúry
  • detaily a rezy
  • kladačský plán dláždených plôch
  • sprievodná správa

Presné zakreslenie návrhu do projektovej dokumentácie je dôležitou súčasťou prípravy na realizáciu. Realizácia bez neho nemusí vyjsť podľa vašich predstáv. Je potrebný pre profesistov (závlahárov, elektrikárov, dodávateľov svietidiel a atypových prvkov), ktorí s nami budú spolupracovať, a aj na presnú cenovú kalkuláciu.

Images

Realizácie

Kvalitne vypracovaná projektová dokumentácia predchádza realizácii bez komplikácii a k vašej spokojnosti. Pred začiatkom realizácie je potrebná príprava pozemku – odstránenie neželanej vegetácie alebo stavebného odpadu. Samotná realizácia sa začína výkopmi a stavebnými prácami, pokračuje terénnymi úpravami, rozvodom sietí a výsadbou vzrastlej zelene. Záverečnou fázou je výsadba záhonov, založenie trávnika, dotvorenie priestoru drobnou architektúrou či osvetlením.

Údržba

Vieme, že v dnešnom uponáhľanom svete je údržba vlastnej záhrady časovo náročná. Ponúkame preto profesionálnu pravidelnú údržbu, ktorá zahŕňa strihanie, hnojenie, prípadné dosádzanie, kosenie a iné služby podľa dohody. Ak máte so svojou záhradou problémy, prípadne potrebujete poradiť, ponúkame obhliadku skúseným pracovníkom a poradenské služby.

Viac informácií k údržbám nájdete na webe STAY-GREEN.